تولیدات ما

ساخت روبات های دستگاه تزریق

این شرکت علاوه بر تولید محصولات قبلی خود تصمیم به سرمایه گذاری بر روی طراحی، ساخت و تولید روبات های صنعتی گرفت.

ظروف جداره نازک IML

(IML) به معنای لیبل گذاری درون قالب می باشد. در ظروف تولید شده با این روش، لیبل بخشی جدا ناپذیر از بدنه ظرف می شود.

ظروف کریستال

ظروفی که با مواد پلی استایرن که (کریستال) گفته میشود نیز از تولیدات این شرکت می باشد .

محصولات

روبات برچسب گذار داخل قالب

روبات بردار و بگذار

قاشق کافه

قاشق کافه

پیش دستی کریستال

پیش دستی کریستال

بشقاب کریستال

بشقاب کریستال

لیوان کریستال ۲۰۰ سی سی

لیوان کریستال ۲۰۰ سی سی

ظرف IML مربع ۱6۰۰ سی سی

ظرف IML گرد ۱۶۰۰ سی سی

ظرف IML مربع ۱۱۰۰ سی سی

ظرف IML مربع ۱۱۰۰ سی سی

ظرف IML بیضی ۳۰۰ سی سی

ظرف IML بیضی ۳۰۰ سی سی

ظرف IML گرد ۷۵۰ سی سی

ظرف IML گرد ۷۵۰ سی سی

ظرف IML گرد ۵۰۰ سی سی

ظرف IML گرد ۵۰۰ سی سی

ظرف IML گرد ۲۸۰ سی سی

ظرف IML گرد ۲۸۰ سی سی